• |
  • جمعه 09 اسفند 1398
  • |
  • English
  • |
  • 25713

اهداف

اهداف كلي (Goals)

  1. ارتقا مستمر كيفيت خدمات درماني و مراقبتي
  2. ارائه خدمات درماني ايمن
  3. رضايت­مندي بيماران / همراهان و كاركنان
  4. مديريت بهينه منابع انساني و مالي (وصول به موقع درآمدها)

نشانی: لواسان - بلوار امام خمینی - پلاک 785 - بیمارستان مهرآیین