• |
  • جمعه 23 آذر 1397
  • |
  • English
  • |
  • 25713

برنامه پاراكلينيك ها و كلينيك هاي تخصصي بيمارستان مهرآيين

برنامه حضور پزشكان در پاراكلينيك ها و كلينيك هاي تخصصي به صورت زير مي باشد :

 

رديف

نام بخش

روزهاي هفته

ساعات حضور

طبقه واتاق

1

زنان-زايمان ونازايي

دوشنبه، چهارشنبه

12:00 09:30

ط2-زنان

سه شنبه

12:00 09:30

ط2-زنان

 چهارشنبه

18:00 16:00

ط2-زنان

 سه شنبه

 

ط2-زنان

2

اطفال

شنبه

17:00 15:30

ط1-اطفال

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه

13:00 11:00

ط1-اطفال

يكشنبه، سه شنبه، پنج شنبه

16:30 15:00

ط1-اطفال

2 اطفال

شنبه -یکشنبه- پنجشنبه

دوشنبه - چهارشنبه

9:00 - 12:00

14:00 - 16:00

ط1- اطفال
  اطفال (فوق تخصص مغز و اعصاب اطفال) یکشنبه 10:30 - 12:00 ط1- اطفال

3

ارتوپدي

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

12:00 09:30

ط2 – اتاق 4

یکشنبه ۱۷:۰۰ - ۱۹:۰۰ ط۲ـاتاق ۴

پنجشنبه

۱۴:۳۰-۱۶:۰۰

ط2 – اتاق 4

4

چشم

دوشنبه

19:00 17:00

ط2-چشم

پنج شنبه

19:00 16:30

ط2-چشم

چهارشنبه

11:00 9:00

ط2-چشم

شنبه

18:00 16:30

ط2-چشم

5

مغز و اعصاب

 شنبه

پنجشنبه

9:30 - 12:00

16:30 - 18:30

ط2 – اتاق 1

نوار عصب و عضله

6

گوش و حلق و بيني

شنبه - سه شنبه - پنجشنبه

18:30 16:30

ط2- اتاق4

 

 

ط2- اتاق 4

  متخصص جراح عمومی فوق تخصص توراکس سه شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ ط۲-اتاق ۴

7

گوش و حلق و بینی فلوشیپ اعصاب شنوایی شنبه
 

18:30 16:30

ط2- اتاق 4

8

فوق تخصص گوارش (اندوسكوپي - كولونوسكوپي)

دوشنبه

18:00  16:00

ط2- اتاق 4

9

روانپزشکی

سه شنبه

13:00  11:00

ط2- چشم

10

روانشناسي

شنبه، چهارشنبه

19:00 15:00

ط2- اتاق 1

11

قلب و عروق

(اكوكارديوگرافي داپلر رنگي – تست ورزش – نوار قلب)

سه شنبه

18:00  16:30

ط1- قلب و سونو

شنبه

۱۷:۰۰ - ۱۹:۰۰

دوشنبه

۹:۰۰ -۱۱:۰۰

12

داخلي (غدد - ديابت)

چهارشنبه

13:00 09:30

ط2- اتاق 1

يكشنبه

12:00 09:00

ط2- اتاق 2

13

ارولوژي (كليه و مجاري ادراري)

شنبه

۱۴:۳۰-۱۶:۳۰

ط2- اتاق 1

سه شنبه

20:00  18:30

ط2- اتاق 2

14

كارشناسي تغذيه

 دوشنبه

18:30 15:30

ط2- اتاق 1

15

سنجش تراكم استخوان

طي هماهنگي با بخش

ط2-

16

سونوگرافي

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

12:00 10:00

ط1- قلب و سونو

پنجشنبه (پزشک خانم)

۹:۳۰- ۱۲:۰۰

ط1- اتاق سونو

17

پوست و زيبايي

شنبه - دوشنبه

۱۷:۰۰  12:00

ط2- اتاق 2

چهارشنبه

۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰

ط2- اتاق 2

18

ليزر و لاغري

شنبه تا پنج شنبه

17:00 08:30

ط2- اتاق 3 و 5

19

 

 

 

ط1

 

 

ط1

 

 

ط1

20

آزمايشگاه

همه روزه

24 ساعته

ط1

21

راديولوژي

همه روزه

24 ساعته

ط2-

22

پزشك عمومي

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

20:00 08:00

ط1 - معاينه

يكشنبه، سه شنبه، پنج شنبه

16:00 08:00

ط1 - معاينه

23

اورژانس تخصصي (متخصص طب اورژانس)

همه روزه

24 ساعته

ط همكف

 

نشانی: لواسان - بلوار امام خمینی - پلاک 785 - بیمارستان مهرآیین