• |
  • سه شنبه 06 اسفند 1398
  • |
  • English
  • |
  • 25713

برنامه پاراكلينيك ها و كلينيك هاي تخصصي بيمارستان مهرآيين

برنامه حضور پزشكان در پاراكلينيك ها و كلينيك هاي تخصصي به صورت زير مي باشد :

 

رديف

نام بخش

روزهاي هفته

ساعات حضور

طبقه واتاق

1

زنان - زايمان و نازايي

دوشنبه ، چهارشنبه

09:30-12:00

 

ط2- زنان

سه شنبه

17:30-18:30

شنبه، يكشنبه

10:00- 12:00

2

ارتوپدي

دوشنبه- چهارشنبه

10:30-12:00

 

ط2-اتاق 4

 

یکشنبه

08:15-11:00

پنجشنبه

15:30-17:00

3 چشم دوشنبه 17:00-19:00 ط2-چشم
پنجشنبه 16:30-19:00
چهارشنبه 10:00-12:00
شنبه 16:00-18:00

4

مغز و اعصاب

يكشنبه

17:00-18:30

ط2-اتاق 1

نوار عصب و عضله و نوار مغز
5 گوش و حلق و بيني شنبه 16:00-18:00 ط2-اتاق4

6

متخصص جراحي عمومي

يكشنبه 

10:00-12:00

ط2-اتاق 1

كلينيك واريس

7

روانشناسي

دوشنبه ، چهارشنبه

15:00-17:00

ط2- اتاق1

8 روانپزشکی دوشنبه 17:00-19:00 ط2- اتاق چشم
يكشنبه 11:00-13:00

9

فوق تخصص ريه

يكشنبه

16:00-18:00

ط2 _ اتاق 4

10

داخلي

دوشنبه

11:00- 09:30

ط2- اتاق1

چهارشنبه

09:30-13:00

یکشنبه

09:30-12:00

11

ارولوژي(كليه و مجاري ادراري)

دوشنبه ، پنجشنبه

17:30-19:30

ط2- اتاق 1

12

كارشناسي تغذيه

 يكشنبه

15:30-18:30

13 زخم  يكشنبه 15:00 -17:00
14 پوست و زيبايي روزهاي زوج 15:00- 12:00 ط2- اتاق 2

15

 ليزر و لاغري

شنبه تا چهارشنبه

8:30-17:00

ط2- اتاق 2

 پنجشنبه

10:00-14:00

ط2- اتاق5 و3

16

اطفال

شنبه ، چهارشنبه

11:00-13:00

ط1- اطفال

 اطفال - فوق تخصص نوزادان

دوشنبه

10:00-12:00

17

 قلب و عروق

(اكوكارديوگرافي داپلررنگي-تست ورزش-نوارقلب)

سه شنبه 

14:30-16:00

ط1-قلب وسونو

يكشنبه 

15:00-18:00

پنجشنبه 

16:00 - 18:00 

18

سونوگرافي

يكشنبه ،دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه 13:00- 10:30

 

ط1- قلب وسونو

شنبه، چهارشنبه 12:00- 10:00
19 آزمایشگاه شبانه روز همكف

20

عمومي

روزهاي زوج

14:00-20:00

همكف

روزهاي فرد

8:00-20:00

شنبه 8:00-14:00
دوشنبه ، چهارشنبه 8:00-14:00

21

داروخانه

شبانه روز

ط ۱-

22 طب اورژانس شبانه روز
23 تصویربرداری شبانه روز ط 2-
 

نشانی: لواسان - بلوار امام خمینی - پلاک 785 - بیمارستان مهرآیین