• |
  • پنجشنبه 03 اسفند 1396
  • |
  • English
  • |
  • 25713

برنامه پاراكلينيك ها و كلينيك هاي تخصصي بيمارستان مهرآيين

برنامه حضور پزشكان در پاراكلينيك ها و كلينيك هاي تخصصي به صورت زير مي باشد :

برنامه كلينيك هاي تخصصي و پاراكلينيك هاي بيمارستان مهرآيين لواسان 

نام بخش
روزهاي هفته ساعات حضور طبقه واتاق
زنان-زايمان ونازايي شنبه،دوشنبه-چهارشنبه 09:30-12:00 ط2-زنان
يكشنبه ، سه شنبه 10:30-13:00 ط2-زنان
دوشنبه 17:00-19:00 ط2-زنان
چهارشنبه 16:00-18:00 ط2-زنان
پنج شنبه 9:30-12:00 ط2-زنان
2 اطفال شنبه 16:30-19:00 ط1-اطفال
دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبه 11:00-12:30 ط1-اطفال
يكشنبه،سه شنبه،پنج شنبه 15:00-16:30 ط1-اطفال
3 ارتوپدي شنبه-يكشنبه-دوشنبه-سه شنبه-پنج شنبه 09:30-12:00 ط2-ENT
دوشنبه 16:00-18:00 ط2-ENT
چهارشنبه 10:30-13:00 ط2-ENT
4 چشم دوشنبه 17:00-19:00 ط2-چشم
پنج شنبه 16:30-19:00 ط2-چشم
چهارشنبه 09:30-12:00 ط2-چشم
شنبه 16:30-18:00 ط2-چشم
5 گوش و حلق و بيني سه شنبه 16:30-18:30 ط2-اتاقENT
  گوش و حلق وبيني پنجشنبه 16:30-18:30 ط2-اتاق ENT
6 فوق تخصصي درد دوشنبه 8:30-10:00 ط2-اتاق1
7  جراحي يكشنبه 14:00-16:00 ط2-اتاق1
8 جراح مغز و اعصاب شنبه 18:00-20:00 ط2-ENT
9 جراح مغز و اعصاب

سه شنبه

17:30-19:30 ط2-اتاق 1
10  روانپزشكي يكشنبه 11:00-13:00 ط2-اتاق2
11 روانشناسي شنبه 15:00-19:00 ط2-اتاق 1
چهارشنبه 15:00-19:00 ط2-اتاق1
12                        قلب و عروق                       (اكوكارديوگرافي داپلررنگي-تست ورزش-نوارقلب) دوشنبه 17:30-19:30 ط1-قلب وسونو
پنجشنبه 16:30-18:30 ط1-قلب وسونو
         
13 داخلي(غدد-ديابت) چهارشنبه 09:30-13:00 ط2-اتاق1
14 ارولوژي(كليه و مجاري ادراي) پنجشنبه 10:30-12:30 ط2-اتاق1
16 كارشناس تغذيه دوشنبه 15:30-18:30 ط2-اتاق1
     
17 سنجش تراكم استخوان روزهاي زوج صبح  - روز هاي فرد عصر ط1-
18 سونوگرافي شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 10:00-12:00 ط1-قلب وسونو
يكشنبه، سه شنبه 16:00- 18:00
  سونوگرافي پنجشنبه ها 10:00-13:00  
19 پوست و زيبايي شنبه ،دوشنبه، چهارشنبه

10:00-14:00

ط2-اتاق2
20 پوست و زيبايي يكشنبه و سه شنبه 12:00-16:00 ط2-اتاق2
21  ليزر و لاغري              همه روزه(شنبه دوشنبه چهارشنبه18-8/30)               (يكشنبه سه شنبه17-8/30)(پنجشنبه14-10 ) ط2-اتاق5و3
22                       دندانپزشكي                      شنبه تا پنجشنبه 9:00-13:00 ط1
شنبه تا پنجشنبه 15:00-20:00 ط1
23 آزمايشگاه همه روزه 24ساعته ط1
24 راديولوژي همه روزه 24ساعته ط1-
25 درمان سوء مصرف مواد(MMT)-(BMT) همه روزه 12:00-17:00 ط2
26 پزشك عمومي شنبه- دوشنبه- چهارشنبه 8:00-20:00 ط1-معاينه عمومي
  پزشك عمومي يكشنبه- سه شنبه- پنجشنبه 8:00-16:00 ط1- معاينه عمومي
27 اورژانس تخصصي(متخصص طب اورژانس) همه روزه 24ساعته ط همكف

نشانی: لواسان - بلوار امام خمینی - پلاک 785 - بیمارستان مهرآیین