• |
 • جمعه 15 آذر 1398
 • |
 • English
 • |
 • 25713

بيمه هاي طرف قرارداد

مؤسسات بيمه اي طرف قرارداد با اين مركز به شرح زير مي باشد :

 

الف ) بخش هاي بستري :

       بیمه های پایه:

 1. تامین اجتماعی
 2. بیمه سلامت(کارکنان دولت)
 3. بیمه سلامت(ایرانیان)
 4. بیمه سلامت(سایر اقشار)

      بیمه ی تکمیلی:

     تعدادی از بیمه های تکمیلی

ب ) بخش هاي سرپايي :

 1. بیمه شهرداری تهران
 2. بيمه تأمين اجتماعي
 3. خدمات درماني (كارمندي،ايرانيان،روستايي سطح 2 و ساير اقشار)
 4. نيروهاي مسلح
 5. بانك ملي
 6. بانك ملت
 7. بانك سپه
 8. بانك صادرات
 9. بانك كشاورزي
 10. بانك تجارت
 11. بيمه  ايران

نشانی: لواسان - بلوار امام خمینی - پلاک 785 - بیمارستان مهرآیین