• |
  • جمعه 15 آذر 1398
  • |
  • English
  • |
  • 25713

بخش هاي بيمارستان

بخش هاي بيمارستان مهرآيين:

طبقه

نام بخش

5

تغذيه

4

اتاق هاي عمل - دپارتمان استريل مركزي

3

بلوك زايمان - مراقبت ويژه نوزادان (NICU)

2

مهرگان (بخش بستري)

1

مراقبت هاي ويژه (ICU)- مهربان (بخش بستري)

همكف

پذيرش و ترخيص - مديريت

1-

اورژانس تخصصی - داروخانه - فروشگاه عينك - آندوسكوپي

2-

تصويربرداري - سي تي اسكن - پانوركس - سنجش تراكم استخوان - لاندري

 

نشانی: لواسان - بلوار امام خمینی - پلاک 785 - بیمارستان مهرآیین