• |
 • پنجشنبه 03 اسفند 1396
 • |
 • English
 • |
 • 25713

بخش هاي بستري

بخش هاي بستري بيمارستان مهرآيين :

 1. ICU
 2. NICU
 3. بستري
 4. بلوك زايمان
 5. اتاقهاي عمل
 6. اورژانس تخصصی

نشانی: لواسان - بلوار امام خمینی - پلاک 785 - بیمارستان مهرآیین