• |
 • جمعه 15 آذر 1398
 • |
 • English
 • |
 • 25713

چشم انداز ، رسالت ، ارزش ها و هدف هاي بيمارستان مهرآيين

چشم انداز:

بهره گيري از تخصص ، مهارت و تكنولوژي و ارج نهادن به اصول روانشناختي و منافع بيماران حركتي است پايدار و بي انتها. مابه گونه اي عمل خواهيم كرد كه كيفيت انديشي، تعهد و احترام به بيماران را بانام بيمارستان مهرآيين لواسان عجين سازيم.

مابرآنيم كه هرمراجعه كننده اي به اعتبار اين مركز افتخارنموده و خدمات بيمارستان را نمونه احترام ،كيفيت و تعهد به منافع بيماران بداند.

 

مأموريت(رسالت) سازمان:

بيانيه رسالت بيمارستان مهرآيين:

مأموريت بيمارستان مهرآيين عبارت است ازارائه خدمات تشخيصي، درماني و پيشگيري از بيماري ها و سرمايه گذاري براي توسعه ظرفيت ها به منظور دستيابي به هدف داشتن مجموعه اي كامل كه نيازهاي پزشكي و سلامت منطقه لواسان و رودبار قصران رابا استفاده از تخصص و تكنولوژي روز متناسب با اصول علمي ، برطرف نمايد.

 

ارزشهاي بيمارستان مهرآيين :

بيمارستان مهرآيين براي دستيابي به آرمان و اهداف خود نهادينه شدن ارزشهاي زير را الزامي مي داند:

 • احترام به نوآوري و خلاقيت در تمام سطوح سازماني و شاخه هاي مختلف فعاليت سازمان.
 • احترام به مراجعين ، خواسته هاي كيفي و منافع وي.
 • احترام به شخصيت والاي انساني و توسعه مشاركت كاركنان در امور مختلف.
 • كيفيت انديشي و احترام به كيفيت گرايي.
 • توسعه فرهنگ بهره وري.
 • توسعه نگرش هاي بلند مدت استراتژيك و آگاهانه.

 

هدف هاي بلند مدت بيمارستان مهرآيين :

اهداف كيفي:

 1. توسعه ، تكامل و بقاي سازمان به صورت بلند مدت باكسب بهره وري و سودآوري مناسب.
 2. ارتقاء توان تشخيصي، درماني و بستري بيماران.
 3. دستيابي به استاندارادهاي قابل قبول بين المللي.
 4. دستيابي به كيفيت قابل رقابت در ارائه خدمات با مراكز درماني شاخص درتهران.
 5. توسعه سهم بازار منطقه اي و فرا منطقه اي.
 6. توسعه مديريت منابع انساني در سازمان.
 7. تأمين رضايت مراجعين از نظر كيفيت ، احترام و ارزش هاي فردي.
 8. دستيابي به تكنولوژي مناسب و قابل رقابت در بازارهاي هدف.

 

 

نشانی: لواسان - بلوار امام خمینی - پلاک 785 - بیمارستان مهرآیین