• |
  • پنجشنبه 02 آبان 1398
  • |
  • English
  • |
  • 25713

سونوگرافي

بيمارستان مهرآيين لواسان مفتخر است اعلام  كند هر روز كلينيك سونوگرافي برگزار خواهد شد روزهاي زوج صبح و روزهاي فرد بعد از ظهر به جز روزهاي پنجشنبه. يا حضور بهترين متخصصين سونولوژيست خانم و آقا.

نشانی: لواسان - بلوار امام خمینی - پلاک 785 - بیمارستان مهرآیین