• |
  • جمعه 15 آذر 1398
  • |
  • English
  • |
  • 25713

اسپيرومتري

جهت بررسی عملکرد ریه، اسپیرومتری مهمترین، در دسترس ترین و کم هزینه ترین آزمون عملکرد ریه است در این تست حجم هوای جا به جا شده بین ریه و محیط بیرون اندازه گیری می شود و که تشخیص بیماریهای ریوی بسیار کمک کننده است بنابراین معاینات دوره ای به وسیله اسپیرومتری می تواند بیماری های ریوی را در مراحل اولیه شناسایی کند.

در اسپیرومتری حجم ها، ظرفیت های ریه، سرعت خروج گازها از ریه اندازه گیری می شود و اگر این مقادیر پایین تر از حد مورد انتظار باشد نشان دهنده وجود اختلال عملکرد ریوی است.

نشانی: لواسان - بلوار امام خمینی - پلاک 785 - بیمارستان مهرآیین