• |
  • جمعه 15 آذر 1398
  • |
  • English
  • |
  • 25713

دعوت به همكاري

از علاقمندان به همكاري با بيمارستان مهرآيين با توجه به عناوين شغلي مورد نياز دعوت بعمل مي آيد.

نشانی: لواسان - بلوار امام خمینی - پلاک 785 - بیمارستان مهرآیین